:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ซ่อมแซมถนนปากทางเข้า หมู่ที่ 6 สายนิวอุดมชัย บ้านร้อยพร้อม

20 ก.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมแซมถนนทางเข้า หมู่ที่ 6 บ้านร้อยพร้อม สายนิวอุดมชัยตามคำร้องของประชาชน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านเส้นทางนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร