:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ซ่อมโคมไฟกิ่งและตัดต้นไม้ หมู่ 8 และ หมู่ 13

20 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 20 กรกฎาคม 2564 นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซมโคมไฟกิ่งที่ชำรุด บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 และตัดต้นไม้หน้าวัดบ่อหิน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเหนี่ยง ตามคำร้องของประชาชน เพื่อส่องสว่างให้กับผู้สัญจรและสร้างความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร