:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ซ่อมไฟกิ่งและเดินสายไฟกิ่ง หมู่ 10 และ หมู่ 13

19 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 19 กรกฎาคม 2564 นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุด >>เดินสายไฟกิ่ง หมู่ที่ 10 บ้านช่างเพี้ยน >>ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ 13 บ้านหนองเหนี่ยง ตามคำร้องของประชาชน เพื่อส่องสว่างให้กับผู้สัญจรและสร้างความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร