:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ตัดกิ่งไม้ทับแนวสายไฟ หมู่ที่ 11 บ้านโป่ง

16 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบตัดกิ่งไม้ทับแนวสายไฟ บ้านโป่ง หมู่ที่ 11 ตามคำร้องของประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร