:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น “เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย” กับการก่อสร้าง Single Slope Barrier บนถนนแบบเกาะร่อง (Depressed Median) 4 สายทาง เพียงท่าน Scan QR Code

2 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

????เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น “เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย” กับการก่อสร้าง Single Slope Barrier บนถนนแบบเกาะร่อง (Depressed Median) 4 สายทาง เพียงท่าน Scan QR Code 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร