:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก "เอดส์" อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

1 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

โรคเอดส์คืออะไร?

โรคเอดส์ (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อเข้าไปจนถึงระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ เชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ลดลง ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนที่เรียกว่า ”โรคติดเชื้อฉวยโอกาส” 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร