:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์ รถกระเช้า เทศบาลตำบลบวกค้างเกิดการชำรุด

8 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่องจากรถกระเช้า เทศบาลตำบลบวกค้าง #เกิดการชำรุด อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม จึงไม่สามารถออกปฎิบัติงานได้ตามปกติ
หากรถกระเช้าดำเนินการ #ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะเร่งดำเนินการเพื่อให้บริการประชาชนตามปกติต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร