:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: แจ้งวันหยุดราชการ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 2 มกราคม 2566

28 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

แจ้งวันหยุดราชการ
#หยุดทำการในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และ วันที่
2 มกราคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร