:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลบวกค้าง งดรับ งดให้ เปลี่ยนจากของขวัญเป็น คำอวยพร NOGiftPolicy

27 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบวกค้าง งดรับ งดให้ เปลี่ยนจากของขวัญเป็น คำอวยพร 

ตามนโยบาย "ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกคน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฎิบัติหน้าที่" 

#NOGiftPolicy #งดรับงดให้ #มหาดไทยใสสะอาด2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร