:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะย่อย

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

????เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☘️
????????เชิญชวนทุกท่าน ทุกหลังคาเรือน ร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะย่อย ก่อนที่จะนำไปใส่ถุงดำ เพื่อส่งต่อให้รถจัดเก็บ????????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร