:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเเขตเลืกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

10 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_953_50_14_109.pdf