:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: การประชุมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด: 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ประชุมวางแนวทางในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร