:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: การประชุมการขับเคลื่อนโครงการ การทำงานร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด: 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้ นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ การทำงานร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ร่วมกับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบวกค้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร