:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ออกดำเนินการล้างสุสานบ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 12

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด: 27 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการล้างสุสานบ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 12 เพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้สะอาด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร