:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.30-092 บ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 12 (ซอย 2 และซอย 2/1) กว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงประกาศ: 17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: -


file

mid_63_2022_9_24_558289.pdf

mid_63_2022_9_24_565148.pdf