:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ลงประกาศ: 8 ก.ย. 2565

รายละเอียด: -


file

mid_64_2022_9_24_595376.pdf

mid_64_2022_9_24_601440.pdf