:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.30-002 จากสายบ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านโป่งหนองหอย หมู่ที่ 11 บ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง

วันที่ลงประกาศ: 24 มี.ค. 2565

รายละเอียด:


file