:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณซอยบ้านนางสาวยุพิน หมื่นศรีวงค์ ถึงบ้านนายคำปีน ศรีไม้ บ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 12

วันที่ลงประกาศ: 22 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: -


file