:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ณ ที่ทำการหลังวัดกอสะเลียม หมู่ที่ 8 บ้านกอสะเลียม

วันที่ลงประกาศ: 22 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: -


file