:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 โครงการ

วันที่ลงประกาศ: 28 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: -


file