:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจากหน้าบ้านนางนันท์ณภัส บุญรอด ถึงบ้านนายสมเพชร ศรียาบ บ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9

วันที่ลงประกาศ: 19 ก.ค. 2565

รายละเอียด:


file