:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ลี ชมภูแก้ว ถึงหน้าบ้านนางเกษมศรี จันต๊ะตึง ม.1

วันที่ลงประกาศ: 7 เม.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ลี ชมภูแก้ว ถึงหน้าบ้านนางเกษมศรี จันต๊ะตึง ม.1


img

purchase_test_122_2022_9_24_926073.jpg