:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านร้องก่องข้าว (จำนวน 2 ช่วง)

วันที่ลงประกาศ: 21 ม.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านร้องก่องข้าว (จำนวน 2 ช่วง)