:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเหนือ – รพ.สต.กอสะเลียม (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านกอสะเลียม

วันที่ลงประกาศ: 21 ม.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเหนือ – รพ.สต.กอสะเลียม (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านกอสะเลียม