:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 ข้างบ้าน ร.ต.อ.พรเทพ ชัยยงค์ บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8

วันที่ลงประกาศ: 7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_289_59_57_30.pdf