:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เขตพื้นที่ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

วันที่ลงประกาศ: 29 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เขตพื้นที่ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565