:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.30-006 จากสายร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9 ถึงสายบ้านโป่ง หมู่ที่ 11 บ้านร้องก่องข้าว ตำบลบวกค้าง

วันที่ลงประกาศ: 12 พ.ย. 2564

รายละเอียด: